top of page

สินค้าและบริการของเรา

สินค้าและบริการของเรา มีดังต่อไปนี้
ไบโอชาร์ปรับปรุงดิน

ไบโอชาร์นำมาผสมกับสารอินทรีย์ เช่น มูลวัว มูลไก่ เกิดเป็นสารปรับปรุงมหัศจรรย์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับดินในระยะยาว เหมาะกับผู้สนใจการเกษตรแบบ Organic

Bonfire
ถ่าน BBQ คุณภาพสูง

ถ่านไม้ ทั้งในรูปแบบท่อน และถ่านอัดแท่ง ที่ให้ความร้อนสูง ไร้ควัน และติดไฟได้ยาวนาน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วยลดการใช้ถ่านไม้ที่นำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ที่ทำให้เกิดการทำลายป่าไม้โกงกาง

บริการด้านวิศวกรรม

เราให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการการผลิตไบโอชาร์ รวมถึงการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต

Test Tube
น้ำส้มควันไม้

น่้ำส้มควันไม้ที่ได้จากกระบวนการผลิตใช้สำหรับไล่แมลง ศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี มีความเข้มข้นสูงสามารถผสมน้ำใช้ได้นาน และได้ผลดี

bottom of page